PRIVACYVERKLARING VAN BLOOM beauty treatments

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BLOOM beauty treatments verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van BLOOM beauty treatments of om een andere reden persoonsgegevens aan BLOOM beauty treatments verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Ik adviseer u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
BLOOM beauty treatments, Laarderweg 197 1403 RJ Bussum, 0610314000, KvK nr. 50037501.
De salon is bereikbaar via info@bloombeautytreatments.nl, 0610314000


2. Welke gegevens BLOOM beauty treatments verwerkt en voor welk doel

2.1 Persoonsgegevens

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
  3. Telefoonnummer, e-mailadres
  4. Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/ intakeformulier
  5. Voor– en na foto’s


2.2. BLOOM beauty treatments verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  1. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
  2. Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren
  3. Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wenkbrauwen worden alleen gedeeld op Sociale Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving: 

BLOOM beauty treatments gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het bevestigen of annuleren van afspraken.

 

3. Bewaartermijnen  

BLOOM beauty treatments verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Gebruik van foto’s

  1. Voor- en na foto’s worden alleen met uw toestemming gemaakt
  2. Voor- en na foto’s worden alleen met uw toestemming gedeeld op Sociale Media

Als u zelf foto’s stuurt aan BLOOM beauty treatments via email of telefoon gaat u automatisch akkoord met de privacygegevens van BLOOM beauty treatments.


5. Beveiligingsmaatregelen

5.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BLOOM beauty treatments passende maatregelen getroffen.

5.2     Uw persoonsgegevens in mijn telefoon zijn beveiligd via een wachtwoord en persoonlijke vingerafdruk.

5.3     Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

5.4     Gezondheidsgegevens worden niet gedeeld met derden.

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1     Via de eigenaresse van BLOOM beauty treatments kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BLOOM beauty treatments zal je verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

6.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop BLOOM beauty treatments uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van BLOOM beauty treatments via info@bloombeautytreatments.nl, 0610314000

 

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Ik adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.