Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VAN BLOOM beauty treatments

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BLOOM beauty treatments verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van BLOOM beauty treatments of om een andere reden persoonsgegevens aan BLOOM beauty treatments verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Ik adviseer u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
BLOOM beauty treatments, Laarderweg 197 1403 RJ Bussum, 0610314000, KvK nr. 50037501.
De salon is bereikbaar via info@bloombeautytreatments.nl, 0610314000

2. Welke gegevens BLOOM beauty treatments verwerkt en voor welk doel
2.1

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
 • Telefoonnummer, e-mailadres
 • Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/ intakeformulier
 • Voor– en na foto’s

2.2. BLOOM beauty treatments verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren
 • Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wenkbrauwen worden alleen gedeeld op Sociale Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

BLOOM beauty treatments gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het bevestigen of annuleren van afspraken.

3. Bewaartermijnen 

BLOOM beauty treatments verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Gebruik van foto’s

 • Voor- en na foto’s worden alleen met uw toestemming gemaakt
 • Voor- en na foto’s worden alleen met uw toestemming gedeeld op Sociale Media
 • Als u zelf foto’s stuurt aan BLOOM beauty treatments via email of telefoon gaat u automatisch akkoord met de privacygegevens van BLOOM beauty treatments.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BLOOM beauty treatments passende maatregelen getroffen.
5.2 Uw persoonsgegevens in mijn telefoon zijn beveiligd via een wachtwoord en persoonlijke vingerafdruk.
5.3 Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
5.4 Gezondheidsgegevens worden niet gedeeld met derden.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via de eigenaresse van BLOOM beauty treatments kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BLOOM beauty treatments zal je verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
6.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop BLOOM beauty treatments uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van BLOOM beauty treatments via info@bloombeautytreatments.nl , 0610314000

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Privacy website

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bloombeautytreatments.nl verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je deze gegevens aan ons verstrekt via het contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bloombeautytreatments.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen e-mailen na het ontvangen van een bericht via het contactformulier

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bloombeautytreatments.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens die via het contactformulier zijn ingevuld worden niet in ons CMS opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bloombeautytreatments.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op de uitvoering van een overeenkomst met jou.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Bloombeautytreatments.nl. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Bloombeautytreatments.nl is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.